Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi

Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi

 

TẦM NHÌN

Trở thành công ty đầu tư, phát triển, kinh doanh và cung cấp dịch vụ Bất động sản top 10 Việt Nam.

 

SỨ MỆNH

Đối với khách hàng:
Sacomreal mang lại chất lượng, giá trị từng sản phẩm, dịch vụ;
Đối với nhân viên:
Mang lại sự thịnh vượng
Đối với cổ đông:
Tối đa hóa giá trị đầu tư.
Đối với xã hội:
Sacomreal nâng cao giá trị sống qua từng sản phẩm; dự án; kiến tạo những cộng đồng dân cư mang tính nhân văn.

 
 
 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cam kết về chất lượng
Tinh thần trách nhiệm
Tinh thần lãnh đạo
Kỷ luật, trung thực và tin cậy
Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Giới thiệu